ENERGETSKI EFIKASNE KUCE

 Montažni AB privredni objekti - Štala za konje u dolini reke Gradac u blizini Valjeva

Objekat je zahevao iskop kosine 1:1 i nabijanje u slojevima kako bi se stvorio plato za objekat.

Proizvodnja montažnih AB temeljnih čašica, zidova i nosača u pogonu. Trasnport na lice mesta i montaža.

Objekat u zidovima sadrži termoizolaciju debljine 8cm, takođe je predviđeno da objekat sadrži 20cm mineralne vune ispod krovne konstrukcije,

koja je izrađena delom armiranobetonska a delom čelična sa sekundarnim nosačima od drveta.

Krov je izrađen OSB tablama, kondor i tegola.

Bruto površina objekta sa natkrivenim ulazom: 380 m2

Neto površina objekta zatvorenog prostora: 305 m2 

Slike izvođenja montažne AB štale za konje

 stala za konje