ENERGETSKI EFIKASNE KUCE

Sanacija klizišta za potrebe PTJ Lipovica - Iskop, ugradnja geomreža nasipanje i nabijanje kosine

Visina H=13m', dužina L=80m'!

- Nasip nabijan mešavinom zemlje III kategorije i kamenog materijala u slojevima D=0.25m! (ugrađeno 6.000,00m3)
- Armatura - Geomreža (ugrađeno 11.000,00m2)
- Lice kosine Zida u nagibu 1.75:1 do 1:1 zidano jutanim vrećama punjenih humusom (ugrađeno 6.000,00kom)
- Vertikalna drenaža nasipana kamenim materijalom, kao i drenaža nožice u kombinaciji sa geotekstilom

 Više slika u galeriji izvedenih objekata

 sanacija klizista geosinteticima