Obezbeđenje temeljne jame u ulici Stojana Protića u Beogradu – dubina jame do 10,50 m,  Obezbeđenje je vršeno AB dijafragmama. Tehnologija iskopa sa dve mašine u uskom prostoru u centru grada, štemovanje vrhova zidova i izrada AB nadglavnih betona koji čine monolitizaciju zidova.

Slike obezbeđenja temeljne jame u Stojana Protića

iskop temeljne jame stojana protica