ENERGETSKI EFIKASNE KUCE

Obezbeđenje temeljne jame u ulici Grižanska u Beogradu – dubina jame do 9 m,  proizvodnja potpornih AB potpornih zidova na licu mesta - gradilištu, gde je korištenjem vlastite radne snage, materijala i mehanizacije  paralelno vršena proizvodnja, ugradnja i podbetoniravanje susednog objekta. Iskop se vrši paralelno sa izradom temeljne jame a na kraju se vrši završni iskop - ukupno iskopa 6800m3 zemlje III kategorije. Na obezbeđenju temeljne jame donji deo obezbeđenja čine potporni prefabrikovani AB elementi na koje se korišćenjem Peri oplate radio nastavak obezbeđenja betoniranjem u spratnoj Peri oplati.

Slike obezbeđenja temeljnih jama - Gružanska

osiguranje temeljne jame gruzanska