ENERGETSKI EFIKASNE KUCE

Obezbeđenje temeljne jame u ulici Vojvode Brane u Beogradu – dubina jame do 7,5 m,  proizvodnja potpornih AB potpornih zidova u pogonu i transportovano na gradilište po pozicijama zidova, gde je korištenjem vlastite radne snage, materijala i mehanizacije  paralelno vršena proizvodnja, ugradnja i podbetoniravanje susednog objekta. Iskop se vrši paralelno sa izradom temeljne jame a na kraju se vrši završni iskop i potrebna produbljenja za liftovska jezgra.

Slike obezbeđenja temeljne jame - Vojvode Brane

osiguranje temeljne jame vojvode brane