ENERGETSKI EFIKASNE KUCE

Obezbeđenje temeljne jame u ulici Maksima Gorkog u Beogradu – dubina jame do 8 m,  proizvodnja potpornih AB potpornih zidova na licu mesta - gradilištu, gde je korištenjem vlastite radne snage, materijala i mehanizacije  paralelno vršena proizvodnjai ugradnja AB elemenata. Iskop se vrši paralelno sa izradom temeljne jame a na kraju se vrši završni iskop i potrebna produbljenja za liftovska jezgra.

Pogledajte kako je vršeno obezbeđenje temeljne jame na linku ovde

osiguranje temeljne jame Maksima Gorkog