ENERGETSKI EFIKASNE KUCE

Gikont doo Beograd poseduje sopstvenu građevisnku mehanizaciju i za vaše potrebe vršimo najam na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou:

- Prevoz paletiziranog građ. materijala sa istovremenim utovarom, istovarom ili dizanjem na objekat do 22,0 m visine,
-
Prevoz rastrtesitog građevinskog materijala sa kiper kamionima od 7,0 do 17,0 m3 rastr. materijala,
- Prevoz i ugradnja betona u jednom sredstvu (tegljač-autodizalica-mikser do 8,0 m3), ugradnja autodizalicom do 22 m visine ili 19,0 m daljine,  sa našom random snagom ili radnom snagom naručioca, uz korištenje pneumatskih pervibratora i na lokacijama bez električne energije, putnim objektima i sl.
- Utovar i prevoz šuta, građ. i ostalog šuta i odvoz na deponiju,

- Transport i montaža totema visine do 18m na OMV, NIS AD i MOL pumpama
- Transport i montaža građevinskih silosa za malterisanje

- Montaže stalnih i privrednih objekata i hala autodizalicom sa vitlom kap. 26,0 tm, sa istovremenim prevozom pojedinačnih tereta do 6,5 t bez obzira na daljinu  (kamionska autodizalica na tegljaču DAF 95XF snage 530 KS, sa običnom ili niskopodnom poluprikolicom nosivosti min 21,0 t ili solo 10,0t.)

Usluge građevinskom mehanizacijom, vršimo isključivo sa našim rukovaocima, koji su osposobljeni i kvalifikovani za poslove kraniste, rukovaoca građevinskim mašinama, autodizaličara, vozača itd. Usluge se rade uvek tehnički ispravnom mehanizacijom i opremom uz istu, sa važećim atestima i sertifikatima.

transport i usluge mehanizacije