Na osnovu višegodišnjeg iskustva, razvili smo soptveni sistem montažnih AB objekata (MiPO), koje radimo u potpunosti po meri naručioca. Privredne objekte izrađujemo prvenstveno od betona, ali nam ni čelične konstrukcije nisu strane.
Sve objekte izrađujemo u skladu sa projektnim uslovima i zahtevanom namenom objekta.

Na osnovu vaših potreba objekti mogu biti različite namene:

- Industrijske hale ili proizvodni pogoni (sa ili bez kranske staze)
- Ekonomski ili privredni objekti, skladišta
- Poloprivredni objekti, štale, ambari ...
- Nadstrešnice
- i drugi tipovi objekata

Svaki objekat se projektuje po zahtevu i potrebi naručioca

Naša firma se specijalizovala za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata, kao savršen metod za kvalitetnu gradnju i značajnu uštedu vremena prilikom izrade objekta. Naime, prefabrikovani betonski elementi su proizvedeni u našem pogonu, a na gradilištu se odvija samo monolitizacija i montaža. Princip montažne gradnje kod industrijskih objekata je vec duže poznat i može se smatrati standardom u izgradnji.

Prednosti su montažne gradnje su:
- značajna ušteda vremena za izradu konstrukcije
- povećan kvalitet betonskih elemanta usled serijske i fabričke proizvodnje
- proizvodnja elemenata nezavisno od vremenskih uslova
- manji obim posla na samom gradilištu
- niža cena usled serijske proizvodnje