Obezbeđenje temeljnih jama

Obezbeđenje temeljnih jama – podgrade, vršimo AB potpornim segmentnim zidovima polumontažnog tipa, gde korišćenjem vlastite radne snage, materijala i mehanizacije vršimo paralelan iskop, izradu elemenata potpornih zidova u pogonu ili na gradilištu, potrebne transporte, montažu i monolitizaciju na licu mesta –  gradilištu.