Pasivne montazne kuce

Leti prijatno, zimi toplo uz veoma male troškove za energiju

tip 4Pasivna gradnja je trend u izradnji objekata poslednjih 20 godina. Primenom pasivne gradnje, dolazi se do značajnih ušteda u potrošnji energenata potrebnih za grejanje / hlađenje. Princip pasivne gradnje je termički izolovati objekat, tako da sa malom količinom energije vršimo regulaciju ambijentalne temperature u prostoru. Možda na prvi pogled problematika pasivne gradnje deluje jednostavno, ali potrebno je problemu pristupiti ozbiljno kako bi se ostvarila provodljivost toplote od max 0,15W/m2K. (poređenja radi, građevinski matrijali spadaju u termoizolacione ako je  Λ < 0,3W/m2K)

Ušteda energije pasivnom gradnjom

Stambeni objekat po sistemu MiPO, bilo kojeg tipa, zadovoljava sve kriterijume klasične stambene izgradnje, ali ujedno postiže vrhunske rezultate u energetski efikasnoj gradnji i pasivnoj gradnji. Naše pasivne kuće nazivamo kućama van klase, pošto se karakteristike takvih objekata ne mogu svrstati u klasu.

Pasivna montažna AB kuća, naše firme, sadrži višeslojnu termiku u podu, plafonu i zidovima. Kombinacijom prirodnih i veštačkih termoizolacionih materijala koeficijent toplotne provodljivosti npr. za višeslojni zid iznosi oko 0,12 W/m2K.

Ugodan boravak u prostoru uz male račune za energente

Masa objekta i njegova akumulativna svojstva su izbalansirani povoljno za razne oblike niskotemperaturnih grejnih tela i malih emisija energije. Kod energetski efikasne gradnje se na taj način posebno obezbeđuje ušteda energije uz ugodan boravak u prostorijama. Prevelika masa kod klasične gradnje ili premala kod običnih drvenih montažnih kuća zahteva veliku energiju potrebnu za grejanje / hlađenje prostrora.

Naše pasivne montažne AB kuće su pametne kuće, u koje se isplati ugraditi savremene sisteme grejanja i hladjenja (npr. sistema rekuperacije, toplotne pumpe, indukcionog grejanja i slično)

okvirna usteda na pasivnim kucama

 

logo kucica Gikont d.o.o.

Opština: Čukarica
Mesto: 11251 Ostružnica
Ulica: Kosmajska 29a

tel:+381 11-8070-553
tel/fax:+381 11-77-00-159
mob:+381 64-244-24-51

email: info@gikont.com

Pogledajte neke od primera izvedenih objekata

Ovo je samo deo slika objekata koje smo do sada izvodili. Za detaljan uvid u sve izvedne objekte pogledajte listu referenci ili galeriju slika

load more hold SHIFT key to load all load all