loading

Sanacija klizišta

single-img

Sanacija klizišta

  • Iskop zemlje III kategorije
  • Iskop zemlje VI kategorije
  • Deponovanje
  • Nasip nabijan mešavinom zemlje
  • Zid armiran - Geomrežama

Sanacija klizišta geosinteticima

Firma Gikont doo Beograd je stalnim usavršavanjem i korišćenjem savremenih materijala izvodi radove na sanaciji klizišta i stabilizaciji terena. Na nekim od objekata koje smo radili, su korišćeni savremeni materijali za sanaciju kao što su geomreže, jednoaksijalne i dvoaksijalne. Takođe veliku primenu ima i geosintetika pri izradi drenažnih kanala i stabilizaciji terena.

Jedan takav primer svakako čini sanacija klizišta strelišta PTJ Lipovica - osnovne karakteristike sanacije čini potporni zemljani zid korišćenjem geomreža – visina zemljanog zida posle sanacije klizišta 13m, dužina zida 80m!

  •  Iskop zemlje III i VI kategorije sa deponovanjem u krugu gradilišta
  •  Nasip nabijan mešavinom zemlje III kategorije i kamenog materijala u slojevima D=0.25m! (ugrađeno 6000,00m3 nasipa)
  •  Zid armiran - Geomrežama (ugrađeno 11.000,00m2 geomreža)
  •  Lice kosine Zida u nagibu 1.75:1 do 1:1 zidano jutanim vrećama punjenih humusom (ugrađeno 6000,00 komada)
  • Vertikalna drenaža nasipana kamenim materijalom, kao i drenaža nožice potpornog zida u kombinaciji sa geotekstilom
Naš rad

Nedavno urađeni projekti

Vrhunski kvalitet, pouzdanost, brzina i poštovanje građevinske struke su kvaliteti koji nas odlikuju.