loading

Temeljne jame

single-img

Temeljne jame

 • Brzina izvođenja
 • Mali utrošak osnovnih materijala
 • Izrada svih tipova hidroizolacije
 • Iskorišćenost površine lokacije
 • Montažni potporni zidovi

Obezbeđenje temeljnih jama AB montažnim zidovima

Obezbeđenje temeljnih jama – podgrade, vršimo Armirano-Betonskim potpornim segmentnim zidovima polumontažnog tipa, gde korištenjem vlastite radne snage, materijala i mehanizacije vršimo paralelan iskop, izradu elemenata potpornih zidova u pogonu ili na gradilištu, potrebne transporte, montažu i monolitizaciju na licu mesta – gradilištu.

Za sve naručioce posla oko obezbeđenja i podgrada nudimo kompletan proces, uključujući izradu projektne dokumentacije, nadzora i izvođenja radova.

Ovaj sistem podgrade višestruko je efikasniji od drugih sistema kao što su šipovi, dijafragme i sl. i ogleda se u sledećem:

 •  Velika brzina izvođenja i mehaniziranost procesa;
 •  Manji utrošci osnovnih materijala izrade - beton i čelik;
 •  Laka izrada svih tipova hidroizolacije (mogućnost formiranja kade klasičnim hidroizolacijama);
 •  Podgrada može biti iskorištena kao deo konstruktivnog sistema objekta - spoljašnjih zidova podzemnih etaža i temeljnih oslonaca, što značajno pojeftinjuje gradnju;
 •  Cena obezbeđenja temeljne jame montažnim potpornim zidovima značajno je jeftinija u odnosu na sve druge tipove obezbeđenja temeljnih jama (šipovi, dijafragme, larsen talpe i sl.)

Naručiocu u fazi izrade projektne dokumentacije objekta (arhitektura i statika) stojimo na raspolaganju kod odabira osnovnih elemenata podgrade, koja se na datoj lokaciji može realizirati.

Sopstvenom mehanizacijom i radnom snagom, kao i sa kooperantima u zajedničkom poduhvatu, izvodili smo kompleksna obezbeđenja temeljnih jama i komplikovane iskope u uskom gradskom jezgru grada Beograda sistemom potpronih AB montažnih zidova, šipova i dijafragmi.

Neki od objekata na kojima smo izvodili obezbjeđenje temeljnih jama paralelno sa iskopom u Beogradu su:

 •  Vojvode Brane 41, visina podgrade 7,4 m - Obezbeđenja tem. jame potpornim AB montažni zidovi
 •  Gružanska 20, max visina podgrade 9,0 m - Obezbeđenja tem. jame potpornim AB montažni zidovi
 •  Žička br. 7, visina podgrade do 5,00 m - Obezbeđenja tem. jame potpornim AB montažni zidovi
 •  Bože Jankovića 68, visina podgrade do 5,0 m - Obezbeđenja tem. jame potpornim AB montažni zidovi
 •  Mate Jerkovića 44-46, visina podgrade 4,0 m - Obezbeđenja tem. jame potpornim AB montažni zidovi
 •  Maksima Gorkog 101, visina podgrade do 7,0 m - Obezbeđenja tem. jame potpornim AB montažni zidovi
 •  Gajeva 9-11, visina podgrade 11,0 m - Obezbeđenja tem .jame - šipovi
 •  Stojana Protića, visina podgrade 10,5 m - Obezbeđenja tem .jame - dijafragme

Obezbeđenje temeljnih jama – podgrade, vršimo AB potpornim segmentnim zidovima polumontažnog tipa, gde korišćenjem vlastite radne snage, materijala i mehanizacije vršimo paralelan iskop, izradu elemenata potpornih zidova u pogonu ili na gradilištu, potrebne transporte, montažu i monolitizaciju na licu mesta – gradilištu.

Naš rad

Nedavno urađeni projekti

Vrhunski kvalitet, pouzdanost, brzina i poštovanje građevinske struke su kvaliteti koji nas odlikuju.