loading

Uređenje terena

single-img

Uređenje terena

 • Snimanje terena
 • Profilisanje terena
 • Humuziranje površina
 • Nasipanje i nabijanje podloge
 • Iskop i izrada temeljne ograde

Uređenje terena

Sopstvenom mehanizacijom i radnom snagom ispunjavamo sve zamisli na uređenju terena naših investitora i kolega arhitektonske ili planerske struke. Radovi na uređenju koje radimo:

 •  Vršimo snimanje terena kao pripremu za ponudu
 •  Profilisanje terena i humuziranje površina sopstvenom mehanizacijom
 •  Sejanje trave i slično..
 •  Nasipanje i nabijanje podloge kao pripremu za betonske ili podopolagačke radove
 •  Podopolagački radovi se izvode po vašim željama (behaton ploče, kamene ploče...)

Takođe vršimo ograđivanje korišćenjem raznih ogradnih sistema, izradu parapetnih zidova na licu mesta u glatkoj oplati, kao i proizvodnjom u pogonu i montažom na licu mesta. Obično radovi koji prate posao ograđivanja neke lokacije ogledaju kroz sledeće naše aktivnosti:

 •  Snimanje terena i usvajanje ogradnog panela zavisno od Vaših želja
 •  Iskop i izrada temelja ograde
 •  Izrada ogradnog parapetnog zida u pogonu ili na licu mesta
 •  Montaža ogradnih panela vašim izborom proizvodjača
Naš rad

Nedavno urađeni projekti

Vrhunski kvalitet, pouzdanost, brzina i poštovanje građevinske struke su kvaliteti koji nas odlikuju.