trajnost montaznih kuca

Armirano betonske montažne kuće visokog kvaliteta

Trajnost nosećeg sistema i ispune naših montažnih kuća je praktično neograničena. Razlog za tako nešto je zato što su izrađene od armiranog betona, koji se smatra trajnim materijalom.

Montažni objekti sistema MiPO

Novim zakonom su svi objekti sa temeljima svrstani u kategoriju trajnih objekata. Međutim treba napraviti razliku između AB objekata izgrađenih montažnim (prefabrikovanim) načinom gradnje i montažnim objektima u užem smislu reči. Montažni objekti izrađeni metodom suvog građenja imaju ograničen rok trajanja, dok prefabrikovani AB objekti ni na koji način nisu lošiji od klasičnih AB objekata, livenih na licu mesta.

trajnost objekata

Prefabrikovane armirano betonske kuće

Prefabrikacijom naših AB elemenata se postižu betoni visokih čvrstoća (>50MPa). Takvi betoni su rađeni u kontrolisanim fabričkim uslovima, što je velika prednost u odnosu na spravljanje betona na gradilištu. Poređenja radi, klasični betoni spravljani na gradilištu imaju čvrstoće duplo manje od betona koji mi koristimo za naše elemente. Sve ovo dovodi do zaključka da su naše montažne kuće trajne koliko i klasično izrađene AB kuće.

Montažni način građenja AB kuća

Potrebno je osvrnuti se i na termin MONTAŽNE AB kuće. U slučaju AB montažnih kuća radi se o montažnom načinu građenja od prefabrikovanih betonskih elemenata. Svi spojevi montažnih AB elemenata su urađeni tako da osiguraju nosivost i trajnost konstrukcije. Svaki spoj se fiksira (zabravljivanjem, zavarivanje ili slično) i nakon toga se zatvara spojnim malterima visoke čvrstoće. Ovakav vid grđenje osigurava nosivost, trajnost i seizmičku stabilnost konstrukcije.

 

Montažne AB kuće, izgrađene po sistemu MiPO, mogu biti:

  • Kuće po vašoj meri ili tipske
  • Male i velike kvadrature
  • Prizemni objekti ili do 3 sprata (P+3)
  • Sa i bez podruma, garaže
  • Klasične energetske efikasnosti pa do najviših klasa energetske efikasnosti
  • Pasivne kuće
  • Solarne kuće
  • Stalne ili prenosive kuće
  • Objekti za administrativne prelaze i vojsku (otporni na metke)
  • itd...

 

logo kucica Gikont d.o.o.

Opština: Čukarica
Mesto: 11251 Ostružnica
Ulica: Kosmajska 29a

tel:+381 11-8070-553
tel/fax:+381 11-77-00-159
mob:+381 64-244-24-51

email: info@gikont.com

Pogledajte neke od primera izvedenih objekata

Ovo je samo deo slika objekata koje smo do sada izvodili. Za detaljan uvid u sve izvedne objekte pogledajte listu referenci ili galeriju slika

load more hold SHIFT key to load all load all