TJ AB zidovi

Obezbeđenje temeljnih jama montažnim AB zidovima

Obezbeđenje temeljnih jama – podgrade, vršimo Armirano-Betonskim potpornim segmentnim zidovima polumontažnog tipa, gde korištenjem vlastite radne snage, materijala i mehanizacije vršimo paralelan iskop, izradu elemenata potpornih zidova u pogonu ili na gradilištu, potrebne transporte, montažu i monolitizaciju na licu mesta –  gradilištu.

Za sve naručioce posla oko obezbeđenja i podgrada nudimo kompletan proces, uključujući izradu projektne dokumentacije, nadzora i izvođenja radova.

Ovaj sistem podgrade višestruko je efikasniji od drugih sistema kao što su šipovi, dijafragme i sl. i ogleda se u sledećem:

  • Velika brzina izvođenja i mehaniziranost procesa;
  • Manji utrošci osnovnih materijala izrade  - beton i čelik;
  • Laka izrada svih tipova hidroizolacije (mogućnost formiranja kade klasičnim hidroizolacijama);
  • Ne smanjuje značajno korisnu površinu podzemnih etaža - Velika iskorišćenost površine lokacije;
  • Podgrada može biti iskorištena kao deo konstruktivnog sistema objekta - spoljašnjih zidova podzemnih etaža i temeljnih oslonaca, što značajno pojeftinjuje gradnju
  • Cena obezbeđenja temeljne jame montažnim potpornim zidovima značajno je jeftinija u odnosu na sve druge tipove obezbeđenja temeljnih jama (šipovi, dijafragme, larsen talpe i sl.)

Naručiocu u fazi izrade projektne dokumentacije objekta (arhitektura i statika) stojimo na raspolaganju kod odabira osnovnih elemenata podgrade, koja se na datoj lokaciji može realizirati.  

logo kucica Gikont d.o.o.

Opština: Čukarica
Mesto: 11251 Ostružnica
Ulica: Kosmajska 29a

tel:+381 11-8070-553
tel/fax:+381 11-77-00-159
mob:+381 64-244-24-51

email: info@gikont.com