uredjenje terena

Uređenje terena

Sopstvenom mehanizacijom i radnom snagom ispunjavamo sve zamisli na uređenju terena naših investitora i kolega arhitektonske ili planerske struke. Radovi na uređenju koje radimo :

- Vršimo snimanje terena kao pripremu za ponudu
-
Profilisanje terena i humuziranje površina sopstvenom mehanizacijom
-
Sejanje trave i slično..
-
Nasipanje i nabijanje podloge kao pripremu za betonske ili podopolagačke radove
-
Podopolagački radovi se izvode po vašim željama (behaton ploče, kamene ploče...)

Takođe vršimo ograđivanje korišćenjem raznih ogradnih sistema, izradu parapetnih zidova na licu mesta u glatkoj oplati, kao i proizvodnjom u pogonu i montažom na licu mesta. Obično radovi koji prate posao ograđivanja neke lokacije ogledaju kroz sledeće naše aktivnosti:

- Snimanje terena i usvajanje ogradnog panela zavisno od Vaših želja
-
Iskop i izrada temelja ograde
-
Izrada ogradnog parapetnog zida u pogonu ili na licu mesta
-
Montaža ogradnih panela vašim izborom proizvodjača

uredjenje terena

logo kucica Gikont d.o.o.

Opština: Čukarica
Mesto: 11251 Ostružnica
Ulica: Kosmajska 29a

tel:+381 11-8070-553
tel/fax:+381 11-77-00-159
mob:+381 64-244-24-51

email: info@gikont.com