sanacija klizista

Sanacija klizišta geosinteticima

Firma Gikont doo Beograd je stalnim usavršavanjem i korišćenjem savremenih materijala izvodi radove na sanaciji klizišta i stabilizaciji terena. Na nekim od objekata koje smo radili, su korišćeni savremeni materijali za sanaciju kao što su geomreže, jednoaksijalne i dvoaksijalne. Takođe veliku primenu ima i geosintetika pri izradi drenažnih kanala i stabilizaciji terena. 

Jedan takav primer svakako čini sanacija klizišta strelišta PTJ Lipovica - osnovne karakteristike sanacije čini potporni zemljani zid korišćenjem geomreža – visina zemljanog zida posle sanacije klizišta 13m, dužina zida 80m!

- Iskop zemlje III i VI kategorije sa deponovanjem u krugu gradilišta
-
Nasip nabijan mešavinom zemlje III kategorije i kamenog materijala u slojevima D=0.25m! (ugrađeno 6000,00m3  nasipa)
-
Zid armiran - Geomrežama (ugrađeno 11.000,00m2 geomreža)
-
Lice kosine Zida u nagibu 1.75:1 do 1:1 zidano jutanim vrećama punjenih humusom (ugrađeno 6000,00 komada)
-
Vertikalna drenaža nasipana kamenim materijalom, kao i drenaža nožice potpornog zida u kombinaciji sa geotekstilom

 

sanacija klizista geosinteticima

logo kucica Gikont d.o.o.

Opština: Čukarica
Mesto: 11251 Ostružnica
Ulica: Kosmajska 29a

tel:+381 11-8070-553
tel/fax:+381 11-77-00-159
mob:+381 64-244-24-51

email: info@gikont.com